نسخه چاپی

دستورالعمل بند ب تبصره 16

   دانلود : dastor amal nahve pardakht.pdf           حجم فایل 128 KB
   دانلود : اصلاحیه_تبصره_16.pdf           حجم فایل 451 KB
   دانلود : شیوه_نامه_اجرایی__برنامه_اشتغال_فراگير.docx           حجم فایل 35 KB
   دانلود : آیین_نامه_اجرایی_تبصره_16.pdf           حجم فایل 231 KB