آخرین اخبار

مقاله ها و گزارش ها

report-image

توجه به مسائل فرهنگی عشایر در برنامه هفتم ضرورت دارد

report-image

بیشترین بازمانده از تحصیل در فرزندان عشایر اتفاق می افتد

report-image

رئیس جمهور میهمان سیاه چادرهای عشایر سنگسر شد

آخرین اخبار

news-image

معاون توسعه مدیریت سازمان امور عشایر ایران:

توجه به مسائل فرهنگی عشایر در برنامه هفتم ضرورت دارد 15 آذر 1400
news-image

مدیرکل امور عشایر اصفهان:

بیشترین بازمانده از تحصیل در فرزندان عشایر اتفاق می افتد 15 آذر 1400
news-image

در نهمین سفر استانی رئیس‌جمهور

رئیس جمهور میهمان سیاه چادرهای عشایر سنگسر شد 16 آبان 1400

پیوند ها