پنل ارسال خبر
نسخه چاپی
نظرسنجی وب سایت سازمان امور عشایر
کدامیک از مخاطبان ما هستید ؟ بسیار زیاد زیاد متوسط کم
رضایت شما ازاطلاع رسانی وزارت در خصوص بخش قوانین و مقررات چیست ؟ بسیار زیاد زیاد متوسط کم
رضایت مندی شما از شفافیت اطلاعات ارائه شده در سایت وزارت چگونه است ؟ بسیار زیاد زیاد متوسط کم
آیا کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده مناسب است ؟ بسیار زیاد زیاد متوسط کم
آیا دسترس پذیری سایت به جهت سهولت در استفاده از آن مناسب است ؟ بسیار زیاد زیاد متوسط کم
آیا طراحی و گرافیک سایت مناسب است ؟ بسیار زیاد زیاد متوسط کم
به طور کلی چه میزان از نیازهای شما از طریق وب سایت وزارت برآورده می شود ؟ بسیار زیاد زیاد متوسط کم
کدام یک از این بخش ها نیاز به بهبود و توسعه بیشتری دارد ؟ قوانین و مقررات خدمات الکترونیک اخبار سیمای عشایر
متن درون تصویر را وارد کنید لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*