نسخه چاپی

                نام استان                              نام                                         نام خانوادگی                           سمت                                                                              رایانامه                   شماره تماس                                       
آذر بایجان شرقی   حامد  تابان کارشناس مسئول طرح وبرنامه    barnamerizi.ashayer.tbz@gmail.com   041-34456563 
آذر بایجان غربی  رحیم صادقی فرد   رئیس اداره برنامه ریزی وفناوری اطلاعات  sadeghifardr@gmail.com    
 آذر بایجان غربی  رقیه حسین نژاد   کارشناس بودجه  hosseinnejhadsima@yahoo.com    
 آذر بایجان غربی  سودابه  روشن  کارشناس مسئول برنامه ریزی  sevdaroshan@gmail.com    
اصفهان            
البرز  ملیحه  نظام ابادی  معاون ومسئول طرح وبرنامه  budje@ashayer    
ایلام  فرزاد  اسماعیلی  رئیس اداره      
بوشهر  حسین زیارتی  مسئول طرح وبرنامه   hossein.ziarati@gmail.com    
             
تهران  بابک محرابی   کارشناس مسئول طرح وبرنامه  babak_20497@yahoo.com    
             
 خراسان جنوبی  حجت خادمی نژاد   رئیس  اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات  hojjatkhademinezhad07@gmail.com    
 خراسان جنوبی  زهرا  قلی زاده  کارشناس مسئول برنامه ریزی      
 خراسان رضوی  سید حسن  صالح  رئیس اداره برنامه ریزی وفناوری اطلاعات  shsaleh52@gmail.com    
 خراسان رضوی  زهرا  حیدری  کارشناس برنامه ریزی  zheidary.7489@gmail.com    
خراسان شمالی  مهدی خانی رئیس اداره      
             
             
 زنجان  حامد  بهاری نعمت آباد  عمران وطرح وبرنامه  bahadri.h68@gmail.com    
سمنان حسین اصغری کارشناس بودجه واعتبارات asghari.hossain@gmail.com  
 سمنان  محسن  صالحی کمرودی  کارشناس بودجه واعتبارات  salehi205@gmail.com    
             
فارس مسعود یوسفی رئیس واحد طرح وبرنامه m.yousefi123@gmail.com  
فارس نجمه احمدی کارشناس بودجه واعتبارات najmehahmadi61@gmail.com  
فارس ساسان سترگ دوست مسئول تسهیلات sasansetorg99@gmail.com  
فارس طاهره  زارعی کارشناس تسهیلات ztaha37@yahoo.com  
             
 قم  محمود  تندرو  رئیس اداره امور عشایر استان،مسئول طرح وبرنامه  mtondrow@yahoo.com  025-32126662  
             
             
کرمان جنوب رضا  دهدشتی مسئول طرح وبرنامه rezadehdashti2014@gmail.com    
 کرمان جنوب  طاهره  مقبلی کارشناس طرح وبرنامه   taherehmoghbeli@yahoo.com    
             
             
گیلان  فریدون طالبی   معاون اداره وکارشناس طرح وبرنامه  talebie55@yahoo.com    
             
             
 هرمزگان  ارسلان حیدری   کارشناس  arsalan.heydary@yahoo.com    
 هرمزگان  منصوره منصور بهمنی   کارشناس  mansoureh.mansourbahmany@yahoo.com